Nie je zadané EČV.


 
Ako postupovať pri hlásení škôd:
 
1. Vyplňte požadované údaje v dolnej časti a prejdite na formulár hlásenia škôd
2. Zadajte všetky povinné polia, ktoré sú vyznačené
3. Odošlite formulár tlačítkom Odoslať
 
Hlásenie poistnej udalosti sme schopní spracovať len v prípade, že obdržíme
všetky požadované podklady.
 
Motorové vozidlo je nutné pristaviť do servisu na opravu poškodených častí vozidla do 30 dní
od nahlásenia poistnej udalosti prostredníctvom web aplikácie spoločnosti ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
 
V pripade nejasností nás kontaktujte emailom: arval@respect-slovakia.sk
 
Zadajte prosím požadované údaje a prejdite na formulár hlásenia.
 
EČV:
 
Typ nehody:
Poškodené je Vaše vozidlo z cudzej viny. Vinník JE známy
Poškodené je len Vaše vozidlo z Vašej alebo cudzej viny (vinník JE NEZNÁMY)
Poškodené je cudzie vozidlo z Vašej viny. Vaše vozidlo NEBOLO poškodené
Poškodené je cudzie vozidlo z Vašej viny. Vaše vozidlo BOLO tiež poškodené